Validatie

VALIDATIE VAN BUISPOSTSYTEMEN

In het kader van het validatieproces van het buispostsysteem doen wij krachtenmetingen en video-opnames met behulp van onze CSC-patroon: Camera-Sensor-Check-patroon.

Niet de verzendsnelheid op zich maar de versnellingen, vertragingen, schokken en trillingen zijn relevant voor de kwaliteit van de te verzenden producten. Deze krachten worden opgemeten door middel van de ingebouwde sensor  in onze CSC-patroon.

Het volledige buispostsysteem wordt met de CSC-patroon opgemeten. Door analyse van de opmetingen kan het meest risicovolle traject van het systeem worden bepaald  waardoor het aantal proeven dat door het ziekenhuis moet worden gedaan met patiënten-materiaal tot een strikt minimum kan worden herleid. Het ziekenhuis levert de bloedstalen en doet de kwaliteitstesten op het meest risicovolle traject: d.w.z. een vergelijkende test tussen ambulant transport en transport met buizenpost.

De combinatie van onze rapporten, waarbij het meest risicovolle traject wordt bepaald, en de resultaten van de testen hierop, gelden dan als validatie van het hele buispostsysteem. Indien de resultaten op het meest risicovolle traject OK zijn, kan het volledige systeem worden gevalideerd.

De video-opname geeft ons bijkomende informatie over de toestand van de buizen waardoor er ook doelgerichter kan worden opgetreden als uit de proeven zou blijken dat er verbeteringen moeten worden aangebracht.

De snelheid op zich is van geringer belang, de al dan niet plotse veranderingen in snelheid zijn relevant. Voor bloedstalentransport wordt uit ervaring  wel vaak een snelheid van 4m/sec. toegepast.

Wij kunnen u een offerte toezenden voor het uitvoeren van krachtenmetingen en video-opnames met behulp van onze CSC-patroon: Camera-Sensor-Check-patroon in het kader van het validatieproces van het buispostsysteem.

Fast, agile and responsive dedicated teams taking care of you

Let’s go with the Flow